Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z organizowanym ,,Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22-27 lutego 2016 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 prokuratorzy pełniący dyżur będą przekazywali osobom pokrzywdzonym informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielali innej pomocy związanej z realizacją tych uprawnień.

Rusza program 500+

Senat RP na 10. posiedzeniu 12 lutego przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Ustawa wprowadza w życie priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Program ma ruszyć 1 kwietnia.

- Program Rodzina 500 plus to rozwiązanie, które ma pozwolić Polsce na wyjście z kryzysu demograficznego. To wielka inwestycja w kapitał ludzki. Dzięki programowi liczba dzieci zagrożonych ubóstwem może się zmniejszyć nawet o 1 mln - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Minister zaznaczyła, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest ustawą oczekiwaną przez polskie rodziny oraz wielkim wyzwaniem dla rządu.

Program „Rodzina 500 plus”  jest inwestycją w rozwój polskich rodzin, która poprawi ich sytuację materialną oraz sytuację demograficzną w kraju. Przewiduje się, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln dzieci. W 2016 r. z budżetu państwa na ten cel trafi ponad 17 mld zł.

Po wnioski zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie ul. Strażacka 5 - Budynek GBS od 14 marca 2016 r. Przyjmowanie kompletnych wniosków o świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia br. Ponadto informujemy, że ma zostać uruchomiona możliwość składania wniosków drogą on-line.

Platforma eWnioski już umożliwia składanie wniosków o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego drogą internetową.

eWnioski

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. Wniosek trzeba złożyć w gminie zamieszkania. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

 

Złóż wniosek o pomoc poprzez portal Emp@tia

Informujemy, iż każda osoba/rodzina może wypełniać i składać wnioski o pomoc poprzez Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia.
Poniżej szersza informacja na ten temat.

CCF20160212

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.
Wnioski przyjmujemy do dnia 20.03.2016 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Ruszają kolejne projekty z PFRON-u w roku 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji w 2016r. ruszają trzy projekty:
1. Od miesiąca kwietnia warsztaty z rękodzieła artystycznego.
2. Pod koniec czerwca jednodniowa wycieczka do Poznania, która obejmie wizytę
w ZOO, zwiedzanie starego miasta oraz zabytkowej Szkoły Baletowej w Poznaniu a także pokaz różnych wariacji baletowych.
3. W miesiącu wrześniu odbędzie się czterodniowa wycieczka do Niechorza. Wyjazd pozwoli uczestnikom zmienić klimat, odpocząć oraz zobaczyć i podziwiać piękne widoki w kontakcie z naturą.
Całkowity koszt udziału w projektach wynosi 390,00 zł.
Zainteresowanych posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Deszcznie pod numerem 95 728 76 59.

Starsze posty «

» Nowsze posty

Fetch more items