Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Słomińska

Kierownik OPS

pokój nr 6

telefon 95 7513 642

magdalena.slominska@deszczno.pl

Paulina Borowska

główna księgowa

pokój nr

telefon 95 7512 000

paulina.borowska@deszczno.pl

 


Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Biuro Projektowe

Karta Dużej Rodziny

pokój numer 5

telefon 95 728 76 73

Róża Śniegocka

referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

roza.sniegocka@deszczno.pl

Marta Gutowska

referent ds. świadczeń rodzinnych

marta.gutowska@deszczno.pl

 


Dział pracy socjalnej

pokój nr 1

telefon 95 728 76 59

Pracownicy socjalni udzielają wsparcia i pomocy mieszkańcom według zrejonizowania gminy.

Danuta Zaniewska - starszy pracownik socjalny

Rejon: Krasowiec, Dzierżów, Prądocin, Niwica, Koszęcin, Kiełpin, Dziersławice, Płonica, Łagodzin

danuta.zaniewska@deszczno.pl

Katarzyna Franków - starszy pracownik socjalny

Rejon: Ciecierzyce, Osiedle Poznańskie, Borek

katarzyna.frankow@deszczno.pl

Magdalena Wartecka - starszy pracownik socjalny

Rejon: Maszewo, Glinik, Bolemin, Białobłocie

magdalena.wartecka@deszczno.pl

Adriana Kondzior - pracownik socjalny

Rejon: Deszczno

adriana.kondzior@deszczno.pl

Maria Butrym - pracownik socjalny

Rejon: Brzozowiec, Orzelec, Karnin, Ulim

 


W razie nagłej potrzeby nawiązania kontaktu telefonicznego z asystentem rodziny  prosimy dzwonić do pracownika socjalnego współpracującego z rodziną.

Mirosław Troczewski - asystent rodziny