Polecamy:
 
ueueue
Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie
Strona główna (Dodano: 01.12.2009)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – stanowi podstawowy instrument finansowy Unii Europejskiej, którego cele jest wspieranie zatrudnienia (poprzez zwiększanie liczby miejsc pracy, jak również poprzez polepszanie warunków pracy) oraz inwestycje
w kapitał ludzki (poprzez rozwój zasobów ludzkich).

W latach 2007-2013 Polska uzyskała największe wsparcie spośród pozostałych państw członkowskich. Finansowanie wspólnotowe w tych latach zakłada ponad 9,7 mld euro.

W Polsce EFS realizowany jest za pomocą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który obejmuje 10 priorytetów, tj.:

  1. Zatrudnienie i integracja społeczna;
  2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
  3. Wysoka jakość systemu oświaty;
  4. Szkolnictwo wyższe i nauka;
  5. Dobre zarządzanie;
  6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
  7. Promocja integracji społecznej;
  8. Regionalne kadry gospodarki;
  9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Program Operacyjny kapitał Ludzki przewiduje 2 procedury wyboru projektów:

a) procedurę konkursową
b) dofinansowanie projektów systemowych

Wszelkie informacje o PO KL dostępne są także na stronach internetowych:

https://www.20bet.icu/pl/
http://www.efs.lubuskie.pl/
http://www.wup.zgora.pl/